ČESKY ENGLISH

KOREKTURY

Korektury jsou vždy zhotovovány rodilým mluvčím dotyčného jazyka. Provádíme korektury anglického, českého, německého, francouzského a nizozemského jazyka.

Pokud máte pochybnosti ohledně gramatické a stylistické správnosti některého z Vašich textů (např. cizojazyčné verze vašich internetových stránek), vždy si můžete nechat tento text námi zkorigovat. Veškeré námi provedené opravy původního textu jsou barevně označeny, abyste snadněji mohli vyhledat ta místa v textu, která vyžadovala korekturu nebo stylistickou úpravu.

Jestliže si přejete, aby Váš text byl ověřen zároveň po stránce faktické, můžeme tak rovněž učinit. V takovém případě náš korektor využije pro tento účel všechny informační zdroje, které jsou mu k dispozici (encyklopedie, internet a experti v oboru), aby byla zajištěna faktická správnost Vašeho textu (cena dohodou).

| © TextMasters 2006 | IČO: 49669346 | Made by ZuX |